Spanska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
cero
Siffra
one
uno
Siffra
two
dos
Siffra
three
tres
Siffra
four
cuatro
Siffra
five
cinco
Siffra
six
seis
Siffra
seven
siete
Siffra
eight
ocho
Siffra
nine
nueve
Siffra
ten
diez
Siffra
eleven
once
Siffra
twelve
doce
Siffra
thirteen
trece
Siffra
fourteen
catorce
Siffra
fifteen
quince
Siffra
sixteen
dieciseis
Siffra
seventeen
diecisiete
Siffra
eighteen
dieciocho
Siffra
nineteen
diecinueve
Siffra
twenty
veinte
Siffra
thirty
treinta
Siffra
forty
cuarenta
Siffra
fifty
cincuenta
Siffra
sixty
sesenta
Siffra
seventy
setenta
Siffra
eighty
ochenta
Siffra
ninety
noventa
Siffra
hundred
cien
Siffra
million
millón
Siffra
billion
billón
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
¿Aceptan _____?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
... tarjetas de crédito?
betalningsmetod
... debit cards?
...tarjetas de débito?
betalningsmetod
... cash?
...efectivo?
betalningsmetod
... checks?
... cheques?
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
Introduzca el código PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
Retirar dinero
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
Confirmar
Bekräfta ett val
Cancel
Cancelar
Avbryt en handling
Select amount
Seleccionar cantidad
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
¿Desea imprimir el recibo?
Få ett kvitto över uttaget