Rumänska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
one
unu
Siffra
two
doi
Siffra
three
trei
Siffra
four
patru
Siffra
five
cinci
Siffra
six
șase
Siffra
seven
șapte
Siffra
eight
opt
Siffra
nine
nouă
Siffra
ten
zece
Siffra
eleven
unsprezece
Siffra
twelve
doisprezece
Siffra
thirteen
treisprezece
Siffra
fourteen
paisprezece
Siffra
fifteen
cincisprezece
Siffra
sixteen
șaisprezece
Siffra
seventeen
șaptesprezece
Siffra
eighteen
optsprezece
Siffra
nineteen
nouăsprezece
Siffra
twenty
douăzeci
Siffra
thirty
treizeci
Siffra
forty
patruzeci
Siffra
fifty
cincizeci
Siffra
sixty
șaizeci
Siffra
seventy
șaptezeci
Siffra
eighty
optzeci
Siffra
ninety
nouăzeci
Siffra
hundred
sută
Siffra
million
milion
Siffra
billion
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
Acceptați __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
... carduri de credit?
betalningsmetod
... debit cards?
... carduri de debit imediat?
betalningsmetod
... cash?
... numerar?
betalningsmetod
... checks?
... cecuri?
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
Aș dori să schimb niște bani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
Introduceți codul PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
Retrageți numerar
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
Confirmare
Bekräfta ett val
Cancel
Anulează
Avbryt en handling
Select amount
Alegeți suma
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
Doriți o chitanță?
Få ett kvitto över uttaget