Portugisiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
one
um
Siffra
two
dois
Siffra
three
três
Siffra
four
quatro
Siffra
five
cinco
Siffra
six
seis
Siffra
seven
sete
Siffra
eight
oito
Siffra
nine
nove
Siffra
ten
dez
Siffra
eleven
onze
Siffra
twelve
doze
Siffra
thirteen
treze
Siffra
fourteen
quatorze
Siffra
fifteen
quinze
Siffra
sixteen
dezesseis
Siffra
seventeen
dezessete
Siffra
eighteen
dezoito
Siffra
nineteen
dezenove
Siffra
twenty
vinte
Siffra
thirty
trinta
Siffra
forty
quarenta
Siffra
fifty
cinquenta
Siffra
sixty
sessenta
Siffra
seventy
setenta
Siffra
eighty
oitenta
Siffra
ninety
noventa
Siffra
hundred
cem
Siffra
million
milhão/milhões
Siffra
billion
bilhão/bilhões
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
Você aceita ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
... cartões de crédito?
betalningsmetod
... debit cards?
... cartões de débito?
betalningsmetod
... cash?
... dinheiro em espécie?
betalningsmetod
... checks?
... cheque?
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
Digite sua senha.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
Sacar dinheiro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
Confirmar
Bekräfta ett val
Cancel
Cancelar
Avbryt en handling
Select amount
Selecionar quantia
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
Você quer o recibo?
Få ett kvitto över uttaget