Japanska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
ゼロ
Siffra
one
Siffra
two
Siffra
three
Siffra
four
Siffra
five
Siffra
six
Siffra
seven
Siffra
eight
Siffra
nine
Siffra
ten
Siffra
eleven
十一
Siffra
twelve
十二
Siffra
thirteen
十三
Siffra
fourteen
十四
Siffra
fifteen
十五
Siffra
sixteen
十六
Siffra
seventeen
十七
Siffra
eighteen
十八
Siffra
nineteen
十九
Siffra
twenty
二十
Siffra
thirty
三十
Siffra
forty
四十
Siffra
fifty
五十
Siffra
sixty
六十
Siffra
seventy
七十
Siffra
eighty
八十
Siffra
ninety
九十
Siffra
hundred
Siffra
million
Siffra
billion
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
___は受け入れていますか?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
...クレジットカード?
betalningsmetod
... debit cards?
...デビットカード?
betalningsmetod
... cash?
...現金?
betalningsmetod
... checks?
...チェック?
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
お金を両替したいです
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
_[通貨1]_と_[通貨 2]_間の為替レートはいくらですか?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
パスワードを入力してください
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
お金を引き出す
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
承認
Bekräfta ett val
Cancel
キャンセル
Avbryt en handling
Select amount
金額を選択する
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
レシートは必要ですか?
Få ett kvitto över uttaget