Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
zero
Siffra
one
uno
Siffra
two
due
Siffra
three
tre
Siffra
four
quattro
Siffra
five
cinque
Siffra
six
sei
Siffra
seven
sette
Siffra
eight
otto
Siffra
nine
nove
Siffra
ten
dieci
Siffra
eleven
undici
Siffra
twelve
dodici
Siffra
thirteen
tredici
Siffra
fourteen
quattordici
Siffra
fifteen
quindici
Siffra
sixteen
sedici
Siffra
seventeen
diciassette
Siffra
eighteen
diciotto
Siffra
nineteen
diciannove
Siffra
twenty
venti
Siffra
thirty
trenta
Siffra
forty
quaranta
Siffra
fifty
cinquanta
Siffra
sixty
sessanta
Siffra
seventy
settanta
Siffra
eighty
ottanta
Siffra
ninety
novanta
Siffra
hundred
cento
Siffra
million
milione
Siffra
billion
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
... carte di credito?
betalningsmetod
... debit cards?
... carte di addebito?
betalningsmetod
... cash?
... contante?
betalningsmetod
... checks?
... assegni?
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
Conferma
Bekräfta ett val
Cancel
Cancella
Avbryt en handling
Select amount
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget