Finska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
nolla
Siffra
one
yksi
Siffra
two
kaksi
Siffra
three
kolme
Siffra
four
neljä
Siffra
five
viisi
Siffra
six
kuusi
Siffra
seven
seitsemän
Siffra
eight
kahdeksan
Siffra
nine
yhdeksän
Siffra
ten
kymmenen
Siffra
eleven
yksitoista
Siffra
twelve
kaksitoista
Siffra
thirteen
kolmetoista
Siffra
fourteen
neljätoista
Siffra
fifteen
viisitoista
Siffra
sixteen
kuusitoista
Siffra
seventeen
seitsemäntoista
Siffra
eighteen
kahdeksantoista
Siffra
nineteen
yhdeksäntoista
Siffra
twenty
kaksikymmentä
Siffra
thirty
kolmekymmentä
Siffra
forty
neljäkymmentä
Siffra
fifty
viisikymmentä
Siffra
sixty
kuusikymmentä
Siffra
seventy
seitsemänkymmentä
Siffra
eighty
kahdeksankymmentä
Siffra
ninety
yhdeksänkymmentä
Siffra
hundred
sata
Siffra
million
miljoona
Siffra
billion
miljardi
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
Hyväksyttekö ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
...luottokortin?
betalningsmetod
... debit cards?
...pankkikortin?
betalningsmetod
... cash?
...käteistä?
betalningsmetod
... checks?
...shekkejä?
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
Haluaisin vaihtaa rahaa.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Mikä on vaihtokurssi _[valuutta 1]n ja _[valuutta2]n välillä?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
Syötä tunnuslukusi.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
Nosta rahaa
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
Varmista
Bekräfta ett val
Cancel
Peruuta
Avbryt en handling
Select amount
Valitse summa
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
Haluatko kuitin?
Få ett kvitto över uttaget