Thailändska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

nul
ศูนย์ (soon)
Siffra
Et
หนึ่ง (neung)
Siffra
to
สอง (song)
Siffra
tre
สาม (sarm)
Siffra
fire
สี่ (see)
Siffra
fem
ห้า (ha)
Siffra
seks
หก (hok)
Siffra
syv
เจ็ด (jed)
Siffra
otte
แปด (pad)
Siffra
ni
เก้า (kao)
Siffra
ti
สิบ (sib)
Siffra
elleve
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
tolv
สิบสอง (sib-song)
Siffra
tretten
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
fjorten
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
femten
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
seksten
สิบหก (sib-hok)
Siffra
sytten
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
atten
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
nitten
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
tyve
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
tredive
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
fyrre
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
halvtreds
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
tres
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
halvfjerds
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
firs
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
halvfems
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
hundrede
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
million
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
milliard
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Tager I imod___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... kreditkort?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
... hævekort?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
... kontanter?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
... checks?
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
Jeg vil gerne veksle nogle penge.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Hvad er vekselkursen mellem _[valuta 1]_ og _[valuta 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Indtast din pinkode.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Hæve penge
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
Bekræft
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
Annullere
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
Vælg beløb
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Vil du have en kvittering?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget