Kinesiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Har ni ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Fråga efter en viss vara
Var kan jag hitta ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Fråga om platsen för en viss vara
Hur mycket kostar den/det här?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Fråga efter priset på en viss vara
Har ni något billigare?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Be om en billigare vara
Vilken tid öppnar/stänger ni?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Fråga om öppnings-/stängningstider
Jag tittar bara.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Jag köper den/det.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Meddela att du tänker köpa en vara
Kan jag betala med kreditkort?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Fråga om affären accepterar kreditkort
Kan jag få kvittot, tack?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Be om ett kvitto
Kan jag få en kasse, tack?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Be om en kasse
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Var är provrummet?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Fråga efter provrummet
Har ni den här i ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Be om en viss klädstorlek
... small?
…小号?(…xiǎo hào?)
Klädstorlek
... medium?
…中号?(…zhōng hào?)
Klädstorlek
... large?
…大号?(…dà hào?)
Klädstorlek
... extra large?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Klädstorlek
Har ni de här skorna i storlek ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Be om en viss skostorlek
Den/De är för liten/små.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informera om att plagget är för litet
Den/De är för stor/a.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informera om att plagget är för stort
Passar jag i den/det/de här?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Jag ger dig _[summa]_ för den här.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Föreslå ett startpris
Det är alldeles för dyrt!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Slå bort ett pris som är för högt
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Ange ett slutgiltigt bud
Då är jag inte längre intresserad.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Visa ointresse
Då går jag någon annanstans.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Jag har inte råd med det!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger