Tjeckiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

¿Tiene____ ?
Máte ___?
Fråga efter en viss vara
¿En dónde puedo encontrar____?
Kde můžu najít ___?
Fråga om platsen för en viss vara
¿Cuánto cuesta?
Kolik to stojí?
Fråga efter priset på en viss vara
¿Tiene algo que sea más barato?
Máte něco, co je levnější?
Be om en billigare vara
¿A qué hora abre/cierra?
Kdy otvíráte/zavíráte?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Sólo estoy mirando.
Jenom se koukám.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Lo compro.
Koupím si to.
Meddela att du tänker köpa en vara
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Můžu platit kreditní kartou?
Fråga om affären accepterar kreditkort
¿Me podría dar el recibo de pago?
Mohu mít účtenku, prosím?
Be om ett kvitto
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Mohu dostat tašku, prosím?
Be om en kasse
Me gustaría regresar esto.
Chtěla bych tohle vrátit.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

¿Me puedo probar esto?
Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
¿En dónde se encuentran los probadores?
Kde jsou kabinky?
Fråga efter provrummet
¿Tiene esto en ____?
Máte tohle v ___?
Be om en viss klädstorlek
...pequeño?
... S?
Klädstorlek
...mediano?
... M?
Klädstorlek
...grande?
... L?
Klädstorlek
... extra grande?
... XL
Klädstorlek
¿Tienes éstos zapatos en___?
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Be om en viss skostorlek
Es demasiado pequeño.
Je to příliš malé.
Informera om att plagget är för litet
Es demasiado grande.
Je to příliš velké.
Informera om att plagget är för stort
¿Se me ve bien?
Vypadá to na mě dobře?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Dám ti za to _[částka]_
Föreslå ett startpris
¡Está muy caro!
To je příliš drahé!
Slå bort ett pris som är för högt
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
Ange ett slutgiltigt bud
Entonces no estoy interesado/a.
Tak nemám zájem.
Visa ointresse
Entonces ire a otro lugar.
Tak půjdu někam jinam.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
¡No tengo suficiente para pagar!
Nemůžu si to dovolit!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger