Kinesiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

¿Tiene____ ?
您有___?(nín yǒu ___?)
Fråga efter en viss vara
¿En dónde puedo encontrar____?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Fråga om platsen för en viss vara
¿Cuánto cuesta?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Fråga efter priset på en viss vara
¿Tiene algo que sea más barato?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Be om en billigare vara
¿A qué hora abre/cierra?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Fråga om öppnings-/stängningstider
Sólo estoy mirando.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Lo compro.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Meddela att du tänker köpa en vara
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Fråga om affären accepterar kreditkort
¿Me podría dar el recibo de pago?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Be om ett kvitto
¿Me puede dar una bolsa por favor?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Be om en kasse
Me gustaría regresar esto.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

¿Me puedo probar esto?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Fråga om du kan prova ett visst plagg
¿En dónde se encuentran los probadores?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Fråga efter provrummet
¿Tiene esto en ____?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Be om en viss klädstorlek
...pequeño?
…小号?(…xiǎo hào?)
Klädstorlek
...mediano?
…中号?(…zhōng hào?)
Klädstorlek
...grande?
…大号?(…dà hào?)
Klädstorlek
... extra grande?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Klädstorlek
¿Tienes éstos zapatos en___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Be om en viss skostorlek
Es demasiado pequeño.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informera om att plagget är för litet
Es demasiado grande.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informera om att plagget är för stort
¿Se me ve bien?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Le doy_[cantidad]_por ésto.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Föreslå ett startpris
¡Está muy caro!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Slå bort ett pris som är för högt
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Ange ett slutgiltigt bud
Entonces no estoy interesado/a.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Visa ointresse
Entonces ire a otro lugar.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
¡No tengo suficiente para pagar!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger