Hindi | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

¿Tiene____ ?
Fråga efter en viss vara
¿En dónde puedo encontrar____?
Fråga om platsen för en viss vara
¿Cuánto cuesta?
Fråga efter priset på en viss vara
¿Tiene algo que sea más barato?
Be om en billigare vara
¿A qué hora abre/cierra?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Sólo estoy mirando.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Lo compro.
Meddela att du tänker köpa en vara
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Fråga om affären accepterar kreditkort
¿Me podría dar el recibo de pago?
Be om ett kvitto
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Be om en kasse
Me gustaría regresar esto.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

¿Me puedo probar esto?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
¿En dónde se encuentran los probadores?
Fråga efter provrummet
¿Tiene esto en ____?
Be om en viss klädstorlek
...pequeño?
Klädstorlek
...mediano?
Klädstorlek
...grande?
Klädstorlek
... extra grande?
Klädstorlek
¿Tienes éstos zapatos en___?
Be om en viss skostorlek
Es demasiado pequeño.
Informera om att plagget är för litet
Es demasiado grande.
Informera om att plagget är för stort
¿Se me ve bien?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Föreslå ett startpris
¡Está muy caro!
Slå bort ett pris som är för högt
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Ange ett slutgiltigt bud
Entonces no estoy interesado/a.
Visa ointresse
Entonces ire a otro lugar.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
¡No tengo suficiente para pagar!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger