Esperanto | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

¿Tiene____ ?
Ĉu vi havas ___?
Fråga efter en viss vara
¿En dónde puedo encontrar____?
Kie mi povas trovi ___?
Fråga om platsen för en viss vara
¿Cuánto cuesta?
Kiom estas tio?
Fråga efter priset på en viss vara
¿Tiene algo que sea más barato?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Be om en billigare vara
¿A qué hora abre/cierra?
Kiam vi malfermas/fermas?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Sólo estoy mirando.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Lo compro.
Mi aĉetos ĝin.
Meddela att du tänker köpa en vara
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Fråga om affären accepterar kreditkort
¿Me podría dar el recibo de pago?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Be om ett kvitto
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Be om en kasse
Me gustaría regresar esto.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

¿Me puedo probar esto?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
¿En dónde se encuentran los probadores?
Kie estas la vestaroj?
Fråga efter provrummet
¿Tiene esto en ____?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Be om en viss klädstorlek
...pequeño?
...malgranda?
Klädstorlek
...mediano?
...meza?
Klädstorlek
...grande?
...granda?
Klädstorlek
... extra grande?
...ekstragranda?
Klädstorlek
¿Tienes éstos zapatos en___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Be om en viss skostorlek
Es demasiado pequeño.
Ĝi estas tro malgranda.
Informera om att plagget är för litet
Es demasiado grande.
Ĝi estas tro granda.
Informera om att plagget är för stort
¿Se me ve bien?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Föreslå ett startpris
¡Está muy caro!
Tiu estas tro kara
Slå bort ett pris som är för högt
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Ange ett slutgiltigt bud
Entonces no estoy interesado/a.
Tiam mi ne interesas.
Visa ointresse
Entonces ire a otro lugar.
Mi iros aliloken.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
¡No tengo suficiente para pagar!
Mi ne povas pagi ĝin!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger