Engelska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

¿Tiene____ ?
Do you have ___?
Fråga efter en viss vara
¿En dónde puedo encontrar____?
Where can I find ___?
Fråga om platsen för en viss vara
¿Cuánto cuesta?
How much is this?
Fråga efter priset på en viss vara
¿Tiene algo que sea más barato?
Do you have anything that is less expensive?
Be om en billigare vara
¿A qué hora abre/cierra?
What time do you open/close?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Sólo estoy mirando.
I'm just browsing.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Lo compro.
I'll buy it.
Meddela att du tänker köpa en vara
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
May I pay with credit card?
Fråga om affären accepterar kreditkort
¿Me podría dar el recibo de pago?
May I have the receipt, please?
Be om ett kvitto
¿Me puede dar una bolsa por favor?
May I have a bag, please?
Be om en kasse
Me gustaría regresar esto.
I would like to return this.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

¿Me puedo probar esto?
May I try this on, please?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
¿En dónde se encuentran los probadores?
Where are the changing rooms?
Fråga efter provrummet
¿Tiene esto en ____?
Do you have this in ___?
Be om en viss klädstorlek
...pequeño?
... small?
Klädstorlek
...mediano?
... medium?
Klädstorlek
...grande?
... large?
Klädstorlek
... extra grande?
... extra large?
Klädstorlek
¿Tienes éstos zapatos en___?
Do you have these shoes in size ___?
Be om en viss skostorlek
Es demasiado pequeño.
It's too small.
Informera om att plagget är för litet
Es demasiado grande.
It's too big.
Informera om att plagget är för stort
¿Se me ve bien?
Does this look good on me?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Le doy_[cantidad]_por ésto.
I'll give you _[amount]_ for this.
Föreslå ett startpris
¡Está muy caro!
That's way too expensive!
Slå bort ett pris som är för högt
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[amount]_ is my final offer!
Ange ett slutgiltigt bud
Entonces no estoy interesado/a.
Then I'm not interested.
Visa ointresse
Entonces ire a otro lugar.
Then I will go somewhere else.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
¡No tengo suficiente para pagar!
I can't afford it!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger