Svenska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

您有___?(nín yǒu ___?)
Har ni ___?
Fråga efter en viss vara
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Var kan jag hitta ___?
Fråga om platsen för en viss vara
多少钱?(duōshǎo qián?)
Hur mycket kostar den/det här?
Fråga efter priset på en viss vara
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Har ni något billigare?
Be om en billigare vara
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Fråga om öppnings-/stängningstider
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Jag tittar bara.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Jag köper den/det.
Meddela att du tänker köpa en vara
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Kan jag betala med kreditkort?
Fråga om affären accepterar kreditkort
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Kan jag få kvittot, tack?
Be om ett kvitto
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Kan jag få en kasse, tack?
Be om en kasse
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Var är provrummet?
Fråga efter provrummet
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Har ni den här i ___?
Be om en viss klädstorlek
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Klädstorlek
…中号?(…zhōng hào?)
... medium?
Klädstorlek
…大号?(…dà hào?)
... large?
Klädstorlek
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Klädstorlek
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Har ni de här skorna i storlek ___?
Be om en viss skostorlek
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Den/De är för liten/små.
Informera om att plagget är för litet
这太大了。(zhè tài dàle.)
Den/De är för stor/a.
Informera om att plagget är för stort
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Passar jag i den/det/de här?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Föreslå ett startpris
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Det är alldeles för dyrt!
Slå bort ett pris som är för högt
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Ange ett slutgiltigt bud
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Då är jag inte längre intresserad.
Visa ointresse
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Då går jag någon annanstans.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Jag har inte råd med det!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger