Nederländska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

您有___?(nín yǒu ___?)
Heeft u ___?
Fråga efter en viss vara
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Waar kan ik ___ vinden?
Fråga om platsen för en viss vara
多少钱?(duōshǎo qián?)
Hoeveel kost het?
Fråga efter priset på en viss vara
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Heeft u iets goedkopers?
Be om en billigare vara
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Hoe laat opent/sluit u?
Fråga om öppnings-/stängningstider
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Ik kijk even rond.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ik wil het graag kopen.
Meddela att du tänker köpa en vara
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Kan ik met een creditcard betalen?
Fråga om affären accepterar kreditkort
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Mag ik de bon?
Be om ett kvitto
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Mag ik een tasje?
Be om en kasse
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Ik wil dit graag retourneren.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Kan ik dit passen alstublieft?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Waar zijn de kleedkamers?
Fråga efter provrummet
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Heeft u deze in ___?
Be om en viss klädstorlek
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Klädstorlek
…中号?(…zhōng hào?)
... medium?
Klädstorlek
…大号?(…dà hào?)
... large?
Klädstorlek
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Klädstorlek
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Be om en viss skostorlek
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Het is te klein.
Informera om att plagget är för litet
这太大了。(zhè tài dàle.)
Het is te groot.
Informera om att plagget är för stort
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Staat dit me goed?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Föreslå ett startpris
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Dat is veel te duur!
Slå bort ett pris som är för högt
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Ange ett slutgiltigt bud
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Dan hoeft het niet.
Visa ointresse
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Dan ga ik ergens anders heen.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Dat kan ik niet betalen!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger