Spanska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

___を持っていますか?
¿Tiene____ ?
Fråga efter en viss vara
___はどこで探せますか?
¿En dónde puedo encontrar____?
Fråga om platsen för en viss vara
これはいくらですか?
¿Cuánto cuesta?
Fråga efter priset på en viss vara
もっと値段が低いものはありませんか?
¿Tiene algo que sea más barato?
Be om en billigare vara
開店/閉店時間はいつですか?
¿A qué hora abre/cierra?
Fråga om öppnings-/stängningstider
見てるだけです
Sólo estoy mirando.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
買います
Lo compro.
Meddela att du tänker köpa en vara
クレジットカードで払ってもいいですか?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Fråga om affären accepterar kreditkort
レシートをください
¿Me podría dar el recibo de pago?
Be om ett kvitto
袋をください
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Be om en kasse
これを返却したいです
Me gustaría regresar esto.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

これを試着してもいいですか?
¿Me puedo probar esto?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
試着室はどこですか?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Fråga efter provrummet
この服の___サイズはありますか?
¿Tiene esto en ____?
Be om en viss klädstorlek
... S?
...pequeño?
Klädstorlek
... M?
...mediano?
Klädstorlek
... L?
...grande?
Klädstorlek
... XL?
... extra grande?
Klädstorlek
この靴の___サイズはありますか?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Be om en viss skostorlek
小さすぎます
Es demasiado pequeño.
Informera om att plagget är för litet
大きすぎます
Es demasiado grande.
Informera om att plagget är för stort
この服は私に似合っていますか?
¿Se me ve bien?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

_[値段]_で買います
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Föreslå ett startpris
それは値段が高すぎる!
¡Está muy caro!
Slå bort ett pris som är för högt
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
[値段]_が最後のオファーだ!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Ange ett slutgiltigt bud
私は興味がありません
Entonces no estoy interesado/a.
Visa ointresse
どこか他のところに行きます
Entonces ire a otro lugar.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
払えません!
¡No tengo suficiente para pagar!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger