Italienska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

___を持っていますか?
Avete ____?
Fråga efter en viss vara
___はどこで探せますか?
Dove posso trovare ____?
Fråga om platsen för en viss vara
これはいくらですか?
Quanto costa questo?
Fråga efter priset på en viss vara
もっと値段が低いものはありませんか?
Avete qualcosa di meno costoso?
Be om en billigare vara
開店/閉店時間はいつですか?
A che ora aprite/chiudete?
Fråga om öppnings-/stängningstider
見てるだけです
Sto dando un'occhiata.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
買います
Lo compro.
Meddela att du tänker köpa en vara
クレジットカードで払ってもいいですか?
Accettate carta di credito?
Fråga om affären accepterar kreditkort
レシートをください
Mi può fare lo scontrino?
Be om ett kvitto
袋をください
Mi può dare una borsa?
Be om en kasse
これを返却したいです
Vorrei restituire questo.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

これを試着してもいいですか?
Posso provarlo?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
試着室はどこですか?
Dove sono i camerini di prova?
Fråga efter provrummet
この服の___サイズはありますか?
Avete la taglia ___?
Be om en viss klädstorlek
... S?
... small?
Klädstorlek
... M?
... media?
Klädstorlek
... L?
... large?
Klädstorlek
... XL?
... extra large?
Klädstorlek
この靴の___サイズはありますか?
Avete il ___ di queste scarpe?
Be om en viss skostorlek
小さすぎます
E' troppo piccolo.
Informera om att plagget är för litet
大きすぎます
E' troppo grande.
Informera om att plagget är för stort
この服は私に似合っていますか?
Come mi sta?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

_[値段]_で買います
Ti do ____ per questo.
Föreslå ett startpris
それは値段が高すぎる!
Costa troppo!
Slå bort ett pris som är för högt
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
[値段]_が最後のオファーだ!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Ange ett slutgiltigt bud
私は興味がありません
Allora non sono interessato.
Visa ointresse
どこか他のところに行きます
Allora andrò da un'altra parte.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
払えません!
Non posso permettermelo!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
私が払える金額を超えているけれども、買います。
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger