Esperanto | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

___を持っていますか?
Ĉu vi havas ___?
Fråga efter en viss vara
___はどこで探せますか?
Kie mi povas trovi ___?
Fråga om platsen för en viss vara
これはいくらですか?
Kiom estas tio?
Fråga efter priset på en viss vara
もっと値段が低いものはありませんか?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Be om en billigare vara
開店/閉店時間はいつですか?
Kiam vi malfermas/fermas?
Fråga om öppnings-/stängningstider
見てるだけです
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
買います
Mi aĉetos ĝin.
Meddela att du tänker köpa en vara
クレジットカードで払ってもいいですか?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Fråga om affären accepterar kreditkort
レシートをください
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Be om ett kvitto
袋をください
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Be om en kasse
これを返却したいです
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

これを試着してもいいですか?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
試着室はどこですか?
Kie estas la vestaroj?
Fråga efter provrummet
この服の___サイズはありますか?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Be om en viss klädstorlek
... S?
...malgranda?
Klädstorlek
... M?
...meza?
Klädstorlek
... L?
...granda?
Klädstorlek
... XL?
...ekstragranda?
Klädstorlek
この靴の___サイズはありますか?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Be om en viss skostorlek
小さすぎます
Ĝi estas tro malgranda.
Informera om att plagget är för litet
大きすぎます
Ĝi estas tro granda.
Informera om att plagget är för stort
この服は私に似合っていますか?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

_[値段]_で買います
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Föreslå ett startpris
それは値段が高すぎる!
Tiu estas tro kara
Slå bort ett pris som är för högt
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
[値段]_が最後のオファーだ!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Ange ett slutgiltigt bud
私は興味がありません
Tiam mi ne interesas.
Visa ointresse
どこか他のところに行きます
Mi iros aliloken.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
払えません!
Mi ne povas pagi ĝin!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger