Engelska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

___を持っていますか?
Do you have ___?
Fråga efter en viss vara
___はどこで探せますか?
Where can I find ___?
Fråga om platsen för en viss vara
これはいくらですか?
How much is this?
Fråga efter priset på en viss vara
もっと値段が低いものはありませんか?
Do you have anything that is less expensive?
Be om en billigare vara
開店/閉店時間はいつですか?
What time do you open/close?
Fråga om öppnings-/stängningstider
見てるだけです
I'm just browsing.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
買います
I'll buy it.
Meddela att du tänker köpa en vara
クレジットカードで払ってもいいですか?
May I pay with credit card?
Fråga om affären accepterar kreditkort
レシートをください
May I have the receipt, please?
Be om ett kvitto
袋をください
May I have a bag, please?
Be om en kasse
これを返却したいです
I would like to return this.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

これを試着してもいいですか?
May I try this on, please?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
試着室はどこですか?
Where are the changing rooms?
Fråga efter provrummet
この服の___サイズはありますか?
Do you have this in ___?
Be om en viss klädstorlek
... S?
... small?
Klädstorlek
... M?
... medium?
Klädstorlek
... L?
... large?
Klädstorlek
... XL?
... extra large?
Klädstorlek
この靴の___サイズはありますか?
Do you have these shoes in size ___?
Be om en viss skostorlek
小さすぎます
It's too small.
Informera om att plagget är för litet
大きすぎます
It's too big.
Informera om att plagget är för stort
この服は私に似合っていますか?
Does this look good on me?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

_[値段]_で買います
I'll give you _[amount]_ for this.
Föreslå ett startpris
それは値段が高すぎる!
That's way too expensive!
Slå bort ett pris som är för högt
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
[値段]_が最後のオファーだ!
_[amount]_ is my final offer!
Ange ett slutgiltigt bud
私は興味がありません
Then I'm not interested.
Visa ointresse
どこか他のところに行きます
Then I will go somewhere else.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
払えません!
I can't afford it!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
私が払える金額を超えているけれども、買います。
That's more than I can really afford but I'll take it.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger