Tyska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
Haben Sie ___?
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
Wo kann ich ___ finden?
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
Wieviel kostet das?
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Ich schaue mich nur um.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
Ich werde es kaufen.
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Haben Sie das auch in ___?
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
... S?
Klädstorlek
...meza?
... M?
Klädstorlek
...granda?
... L?
Klädstorlek
...ekstragranda?
... XL
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
Es ist zu klein.
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
Es ist zu groß.
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Steht mir das?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
Das ist viel zu teuer!
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
Dann bin ich nicht interessiert.
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
Dann werde ich woanders hingehen.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
Das kann ich mir nicht leisten!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger