Tjeckiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
Máte ___?
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
Kde můžu najít ___?
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
Kolik to stojí?
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Máte něco, co je levnější?
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
Kdy otvíráte/zavíráte?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Jenom se koukám.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
Koupím si to.
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Můžu platit kreditní kartou?
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mohu mít účtenku, prosím?
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mohu dostat tašku, prosím?
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Chtěla bych tohle vrátit.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
Kde jsou kabinky?
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Máte tohle v ___?
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
... S?
Klädstorlek
...meza?
... M?
Klädstorlek
...granda?
... L?
Klädstorlek
...ekstragranda?
... XL
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
Je to příliš malé.
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
Je to příliš velké.
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Vypadá to na mě dobře?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Dám ti za to _[částka]_
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
To je příliš drahé!
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
Tak nemám zájem.
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
Tak půjdu někam jinam.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
Nemůžu si to dovolit!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger