Svenska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
Har ni ___?
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
Var kan jag hitta ___?
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
Hur mycket kostar den/det här?
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Har ni något billigare?
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Jag tittar bara.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
Jag köper den/det.
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kan jag betala med kreditkort?
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kan jag få kvittot, tack?
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kan jag få en kasse, tack?
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
Var är provrummet?
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Har ni den här i ___?
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
... small?
Klädstorlek
...meza?
... medium?
Klädstorlek
...granda?
... large?
Klädstorlek
...ekstragranda?
... extra large?
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Har ni de här skorna i storlek ___?
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
Den/De är för liten/små.
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
Den/De är för stor/a.
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Passar jag i den/det/de här?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
Det är alldeles för dyrt!
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
Då är jag inte längre intresserad.
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
Då går jag någon annanstans.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
Jag har inte råd med det!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger