Spanska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
¿Tiene____ ?
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
¿Cuánto cuesta?
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
¿Tiene algo que sea más barato?
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
¿A qué hora abre/cierra?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Sólo estoy mirando.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
Lo compro.
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Me gustaría regresar esto.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
¿Me puedo probar esto?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
¿Tiene esto en ____?
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
...pequeño?
Klädstorlek
...meza?
...mediano?
Klädstorlek
...granda?
...grande?
Klädstorlek
...ekstragranda?
... extra grande?
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
Es demasiado pequeño.
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
Es demasiado grande.
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
¿Se me ve bien?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
¡Está muy caro!
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
Entonces no estoy interesado/a.
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
Entonces ire a otro lugar.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
¡No tengo suficiente para pagar!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger