Rumänska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
Aveți ___ ?
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
Unde aș putea găsi ___ ?
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
Cât costă asta?
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Aveți altceva mai ieftin?
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
La ce oră deschideți/închideți?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Mă uit doar.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
Rămân acestea.
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Pot să plătesc cu cardul?
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog?
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Aș dori să returnez acest produs.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Pot să o probez, vă rog?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
Unde sunt cabinele de probă?
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Aveți acest model mărimea ___ ?
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
... S?
Klädstorlek
...meza?
... M?
Klädstorlek
...granda?
... L?
Klädstorlek
...ekstragranda?
... XL ?
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Aveți acești pantofi mărimea ___ ?
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
Este prea mic.
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
Este prea mare.
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Îmi vine bine?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Vă dau _[valoare]_ pentru asta.
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
Este mult prea scump!
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Am văzut același lucru în altă parte la _[valoare]_.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă.
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
Atunci nu sunt interesat(ă).
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
Atunci o să merg în altă parte.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
Nu îmi permit.
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger