Portugisiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
Você tem ___?
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
Onde eu encontro ___?
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
Quanto custa isso?
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Você tem alguma coisa mais barata?
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
Que horas você abre/fecha?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Estou apenas olhando.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
Eu vou levar.
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Posso pagar com cartão de crédito?
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Eu gostaria de devolver isso.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Posso provar esta roupa, por favor?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
Onde estão os provadores?
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Você tem essa peça em ___?
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
... tamanho menor?
Klädstorlek
...meza?
... tamanho médio?
Klädstorlek
...granda?
... tamanho grande?
Klädstorlek
...ekstragranda?
... tamanho extra grande?
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
É muito pequeno.
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
É muito grande.
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Fico bem nessa roupa?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
Isso é muito caro!
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
Então eu não estou interessado/interessada.
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
Vou para outra loja.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
Eu não posso pagar por isso!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger