Japanska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
___を持っていますか?
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
___はどこで探せますか?
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
これはいくらですか?
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
もっと値段が低いものはありませんか?
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
開店/閉店時間はいつですか?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
見てるだけです
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
買います
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
レシートをください
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
袋をください
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
これを返却したいです
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
これを試着してもいいですか?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
試着室はどこですか?
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
この服の___サイズはありますか?
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
... S?
Klädstorlek
...meza?
... M?
Klädstorlek
...granda?
... L?
Klädstorlek
...ekstragranda?
... XL?
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
この靴の___サイズはありますか?
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
小さすぎます
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
大きすぎます
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
この服は私に似合っていますか?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
_[値段]_で買います
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
それは値段が高すぎる!
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
[値段]_が最後のオファーだ!
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
私は興味がありません
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
どこか他のところに行きます
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
払えません!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger