Italienska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
Avete ____?
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
Dove posso trovare ____?
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
Quanto costa questo?
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Avete qualcosa di meno costoso?
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
A che ora aprite/chiudete?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Sto dando un'occhiata.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
Lo compro.
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Accettate carta di credito?
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mi può fare lo scontrino?
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mi può dare una borsa?
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Vorrei restituire questo.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Posso provarlo?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
Dove sono i camerini di prova?
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Avete la taglia ___?
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
... small?
Klädstorlek
...meza?
... media?
Klädstorlek
...granda?
... large?
Klädstorlek
...ekstragranda?
... extra large?
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
E' troppo piccolo.
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
E' troppo grande.
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Come mi sta?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ti do ____ per questo.
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
Costa troppo!
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
Allora non sono interessato.
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
Allora andrò da un'altra parte.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
Non posso permettermelo!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger