Franska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
Avez-vous ___ ?
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
Combien ça coûte ?
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Je regarde, c'est tout.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
Je le prends.
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Je peux payer par carte ?
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Je voudrais échanger cet article.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
Où sont les cabines d'essayage ?
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Vous l'avez en ___ ?
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
... S ?
Klädstorlek
...meza?
... M ?
Klädstorlek
...granda?
... L ?
Klädstorlek
...ekstragranda?
... XL ?
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
C'est trop petit.
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
C'est trop grand.
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Ça me va bien ?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
C'est beaucoup trop cher !
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
Je ne peux pas me le permettre.
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger