Engelska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
Do you have ___?
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
Where can I find ___?
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
How much is this?
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Do you have anything that is less expensive?
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
What time do you open/close?
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
I'm just browsing.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
I'll buy it.
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
May I pay with credit card?
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
May I have the receipt, please?
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
May I have a bag, please?
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
I would like to return this.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
May I try this on, please?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
Where are the changing rooms?
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Do you have this in ___?
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
... small?
Klädstorlek
...meza?
... medium?
Klädstorlek
...granda?
... large?
Klädstorlek
...ekstragranda?
... extra large?
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Do you have these shoes in size ___?
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
It's too small.
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
It's too big.
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Does this look good on me?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
I'll give you _[amount]_ for this.
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
That's way too expensive!
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[amount]_ is my final offer!
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
Then I'm not interested.
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
Then I will go somewhere else.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
I can't afford it!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger