Arabiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Ĉu vi havas ___?
هل لديكم____؟
Fråga efter en viss vara
Kie mi povas trovi ___?
أين يمكنني إيجاد______؟
Fråga om platsen för en viss vara
Kiom estas tio?
كم سعر هذا؟
Fråga efter priset på en viss vara
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
Be om en billigare vara
Kiam vi malfermas/fermas?
في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
Fråga om öppnings-/stängningstider
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
أنا أتفرج وحسب
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Mi aĉetos ĝin.
سأشتريه.
Meddela att du tänker köpa en vara
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة الائتمان؟
Fråga om affären accepterar kreditkort
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
هل يمكنني الحصول على الإيصال من فضلك؟
Be om ett kvitto
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
Be om en kasse
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
أود إعادة هذا.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Kie estas la vestaroj?
أين هي غرف التبديل؟
Fråga efter provrummet
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
هل لديكم هذا بقياس_____؟
Be om en viss klädstorlek
...malgranda?
...صغير؟
Klädstorlek
...meza?
.... متوسط؟
Klädstorlek
...granda?
... كبير؟
Klädstorlek
...ekstragranda?
... كبير جدا؟
Klädstorlek
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
Be om en viss skostorlek
Ĝi estas tro malgranda.
إنه صغير جدا.
Informera om att plagget är för litet
Ĝi estas tro granda.
إنه كبير جدا.
Informera om att plagget är för stort
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
هل يبدو هذا جيدا علي؟
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.
Föreslå ett startpris
Tiu estas tro kara
هذا غال جدا!
Slå bort ett pris som är för högt
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
عرضي الأخير هو _[المبلغ]_!
Ange ett slutgiltigt bud
Tiam mi ne interesas.
إذا أنا غير مهتم.
Visa ointresse
Mi iros aliloken.
إذا سأذهب إلى مكان آخر.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Mi ne povas pagi ĝin!
لا يمكنني دفع هذا السعر!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني سآخذه.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger