Tjeckiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Do you have ___?
Máte ___?
Fråga efter en viss vara
Where can I find ___?
Kde můžu najít ___?
Fråga om platsen för en viss vara
How much is this?
Kolik to stojí?
Fråga efter priset på en viss vara
Do you have anything that is less expensive?
Máte něco, co je levnější?
Be om en billigare vara
What time do you open/close?
Kdy otvíráte/zavíráte?
Fråga om öppnings-/stängningstider
I'm just browsing.
Jenom se koukám.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
I'll buy it.
Koupím si to.
Meddela att du tänker köpa en vara
May I pay with credit card?
Můžu platit kreditní kartou?
Fråga om affären accepterar kreditkort
May I have the receipt, please?
Mohu mít účtenku, prosím?
Be om ett kvitto
May I have a bag, please?
Mohu dostat tašku, prosím?
Be om en kasse
I would like to return this.
Chtěla bych tohle vrátit.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

May I try this on, please?
Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Where are the changing rooms?
Kde jsou kabinky?
Fråga efter provrummet
Do you have this in ___?
Máte tohle v ___?
Be om en viss klädstorlek
... small?
... S?
Klädstorlek
... medium?
... M?
Klädstorlek
... large?
... L?
Klädstorlek
... extra large?
... XL
Klädstorlek
Do you have these shoes in size ___?
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Be om en viss skostorlek
It's too small.
Je to příliš malé.
Informera om att plagget är för litet
It's too big.
Je to příliš velké.
Informera om att plagget är för stort
Does this look good on me?
Vypadá to na mě dobře?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

I'll give you _[amount]_ for this.
Dám ti za to _[částka]_
Föreslå ett startpris
That's way too expensive!
To je příliš drahé!
Slå bort ett pris som är för högt
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[amount]_ is my final offer!
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
Ange ett slutgiltigt bud
Then I'm not interested.
Tak nemám zájem.
Visa ointresse
Then I will go somewhere else.
Tak půjdu někam jinam.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
I can't afford it!
Nemůžu si to dovolit!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
That's more than I can really afford but I'll take it.
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger