Spanska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Do you have ___?
¿Tiene____ ?
Fråga efter en viss vara
Where can I find ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Fråga om platsen för en viss vara
How much is this?
¿Cuánto cuesta?
Fråga efter priset på en viss vara
Do you have anything that is less expensive?
¿Tiene algo que sea más barato?
Be om en billigare vara
What time do you open/close?
¿A qué hora abre/cierra?
Fråga om öppnings-/stängningstider
I'm just browsing.
Sólo estoy mirando.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
I'll buy it.
Lo compro.
Meddela att du tänker köpa en vara
May I pay with credit card?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Fråga om affären accepterar kreditkort
May I have the receipt, please?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Be om ett kvitto
May I have a bag, please?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Be om en kasse
I would like to return this.
Me gustaría regresar esto.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

May I try this on, please?
¿Me puedo probar esto?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Where are the changing rooms?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Fråga efter provrummet
Do you have this in ___?
¿Tiene esto en ____?
Be om en viss klädstorlek
... small?
...pequeño?
Klädstorlek
... medium?
...mediano?
Klädstorlek
... large?
...grande?
Klädstorlek
... extra large?
... extra grande?
Klädstorlek
Do you have these shoes in size ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Be om en viss skostorlek
It's too small.
Es demasiado pequeño.
Informera om att plagget är för litet
It's too big.
Es demasiado grande.
Informera om att plagget är för stort
Does this look good on me?
¿Se me ve bien?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

I'll give you _[amount]_ for this.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Föreslå ett startpris
That's way too expensive!
¡Está muy caro!
Slå bort ett pris som är för högt
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[amount]_ is my final offer!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Ange ett slutgiltigt bud
Then I'm not interested.
Entonces no estoy interesado/a.
Visa ointresse
Then I will go somewhere else.
Entonces ire a otro lugar.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
I can't afford it!
¡No tengo suficiente para pagar!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
That's more than I can really afford but I'll take it.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger