Portugisiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Do you have ___?
Você tem ___?
Fråga efter en viss vara
Where can I find ___?
Onde eu encontro ___?
Fråga om platsen för en viss vara
How much is this?
Quanto custa isso?
Fråga efter priset på en viss vara
Do you have anything that is less expensive?
Você tem alguma coisa mais barata?
Be om en billigare vara
What time do you open/close?
Que horas você abre/fecha?
Fråga om öppnings-/stängningstider
I'm just browsing.
Estou apenas olhando.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
I'll buy it.
Eu vou levar.
Meddela att du tänker köpa en vara
May I pay with credit card?
Posso pagar com cartão de crédito?
Fråga om affären accepterar kreditkort
May I have the receipt, please?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Be om ett kvitto
May I have a bag, please?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Be om en kasse
I would like to return this.
Eu gostaria de devolver isso.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

May I try this on, please?
Posso provar esta roupa, por favor?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Where are the changing rooms?
Onde estão os provadores?
Fråga efter provrummet
Do you have this in ___?
Você tem essa peça em ___?
Be om en viss klädstorlek
... small?
... tamanho menor?
Klädstorlek
... medium?
... tamanho médio?
Klädstorlek
... large?
... tamanho grande?
Klädstorlek
... extra large?
... tamanho extra grande?
Klädstorlek
Do you have these shoes in size ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Be om en viss skostorlek
It's too small.
É muito pequeno.
Informera om att plagget är för litet
It's too big.
É muito grande.
Informera om att plagget är för stort
Does this look good on me?
Fico bem nessa roupa?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

I'll give you _[amount]_ for this.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Föreslå ett startpris
That's way too expensive!
Isso é muito caro!
Slå bort ett pris som är för högt
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[amount]_ is my final offer!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Ange ett slutgiltigt bud
Then I'm not interested.
Então eu não estou interessado/interessada.
Visa ointresse
Then I will go somewhere else.
Vou para outra loja.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
I can't afford it!
Eu não posso pagar por isso!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
That's more than I can really afford but I'll take it.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger