Japanska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Do you have ___?
___を持っていますか?
Fråga efter en viss vara
Where can I find ___?
___はどこで探せますか?
Fråga om platsen för en viss vara
How much is this?
これはいくらですか?
Fråga efter priset på en viss vara
Do you have anything that is less expensive?
もっと値段が低いものはありませんか?
Be om en billigare vara
What time do you open/close?
開店/閉店時間はいつですか?
Fråga om öppnings-/stängningstider
I'm just browsing.
見てるだけです
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
I'll buy it.
買います
Meddela att du tänker köpa en vara
May I pay with credit card?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Fråga om affären accepterar kreditkort
May I have the receipt, please?
レシートをください
Be om ett kvitto
May I have a bag, please?
袋をください
Be om en kasse
I would like to return this.
これを返却したいです
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

May I try this on, please?
これを試着してもいいですか?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Where are the changing rooms?
試着室はどこですか?
Fråga efter provrummet
Do you have this in ___?
この服の___サイズはありますか?
Be om en viss klädstorlek
... small?
... S?
Klädstorlek
... medium?
... M?
Klädstorlek
... large?
... L?
Klädstorlek
... extra large?
... XL?
Klädstorlek
Do you have these shoes in size ___?
この靴の___サイズはありますか?
Be om en viss skostorlek
It's too small.
小さすぎます
Informera om att plagget är för litet
It's too big.
大きすぎます
Informera om att plagget är för stort
Does this look good on me?
この服は私に似合っていますか?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

I'll give you _[amount]_ for this.
_[値段]_で買います
Föreslå ett startpris
That's way too expensive!
それは値段が高すぎる!
Slå bort ett pris som är för högt
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[amount]_ is my final offer!
[値段]_が最後のオファーだ!
Ange ett slutgiltigt bud
Then I'm not interested.
私は興味がありません
Visa ointresse
Then I will go somewhere else.
どこか他のところに行きます
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
I can't afford it!
払えません!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
That's more than I can really afford but I'll take it.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger