Franska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Do you have ___?
Avez-vous ___ ?
Fråga efter en viss vara
Where can I find ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Fråga om platsen för en viss vara
How much is this?
Combien ça coûte ?
Fråga efter priset på en viss vara
Do you have anything that is less expensive?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Be om en billigare vara
What time do you open/close?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Fråga om öppnings-/stängningstider
I'm just browsing.
Je regarde, c'est tout.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
I'll buy it.
Je le prends.
Meddela att du tänker köpa en vara
May I pay with credit card?
Je peux payer par carte ?
Fråga om affären accepterar kreditkort
May I have the receipt, please?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Be om ett kvitto
May I have a bag, please?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Be om en kasse
I would like to return this.
Je voudrais échanger cet article.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

May I try this on, please?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Where are the changing rooms?
Où sont les cabines d'essayage ?
Fråga efter provrummet
Do you have this in ___?
Vous l'avez en ___ ?
Be om en viss klädstorlek
... small?
... S ?
Klädstorlek
... medium?
... M ?
Klädstorlek
... large?
... L ?
Klädstorlek
... extra large?
... XL ?
Klädstorlek
Do you have these shoes in size ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Be om en viss skostorlek
It's too small.
C'est trop petit.
Informera om att plagget är för litet
It's too big.
C'est trop grand.
Informera om att plagget är för stort
Does this look good on me?
Ça me va bien ?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

I'll give you _[amount]_ for this.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Föreslå ett startpris
That's way too expensive!
C'est beaucoup trop cher !
Slå bort ett pris som är för högt
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[amount]_ is my final offer!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Ange ett slutgiltigt bud
Then I'm not interested.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Visa ointresse
Then I will go somewhere else.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
I can't afford it!
Je ne peux pas me le permettre.
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
That's more than I can really afford but I'll take it.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger