Esperanto | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Do you have ___?
Ĉu vi havas ___?
Fråga efter en viss vara
Where can I find ___?
Kie mi povas trovi ___?
Fråga om platsen för en viss vara
How much is this?
Kiom estas tio?
Fråga efter priset på en viss vara
Do you have anything that is less expensive?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Be om en billigare vara
What time do you open/close?
Kiam vi malfermas/fermas?
Fråga om öppnings-/stängningstider
I'm just browsing.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
I'll buy it.
Mi aĉetos ĝin.
Meddela att du tänker köpa en vara
May I pay with credit card?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Fråga om affären accepterar kreditkort
May I have the receipt, please?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Be om ett kvitto
May I have a bag, please?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Be om en kasse
I would like to return this.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

May I try this on, please?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Where are the changing rooms?
Kie estas la vestaroj?
Fråga efter provrummet
Do you have this in ___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Be om en viss klädstorlek
... small?
...malgranda?
Klädstorlek
... medium?
...meza?
Klädstorlek
... large?
...granda?
Klädstorlek
... extra large?
...ekstragranda?
Klädstorlek
Do you have these shoes in size ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Be om en viss skostorlek
It's too small.
Ĝi estas tro malgranda.
Informera om att plagget är för litet
It's too big.
Ĝi estas tro granda.
Informera om att plagget är för stort
Does this look good on me?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

I'll give you _[amount]_ for this.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Föreslå ett startpris
That's way too expensive!
Tiu estas tro kara
Slå bort ett pris som är för högt
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[amount]_ is my final offer!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Ange ett slutgiltigt bud
Then I'm not interested.
Tiam mi ne interesas.
Visa ointresse
Then I will go somewhere else.
Mi iros aliloken.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
I can't afford it!
Mi ne povas pagi ĝin!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
That's more than I can really afford but I'll take it.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger