Engelska | Fraser - Resa | Logi

Logi - Hitta boende

我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Where can I find ___?
Fråga om vägen till olika former av boenden
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
... a room to rent?
Typ av logi
…旅社?(…lǚshè?)
... a hostel?
Typ av logi
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... a hotel?
Typ av logi
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
... a bed and breakfast?
Typ av logi
…露营区?(…lùyíng qū?)
... a camping site?
Typ av logi
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
What are the prices like there?
Förhör dig om priserna

Logi - Boka

您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Do you have any rooms available?
Fråga om boendet har några rum tillgängliga
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
How much is a room for ___ people?
Fråga om priset för ett rum
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
I would like to book ___.
Boka ett specifikt rum
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
... a double room.
Rum för två personer
…单人间。(…dān rénjiān.)
... a single room.
Rum för en person
…__人间。(…__ rénjiān.)
... a room for ___ people.
Rum för X antal personer
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
... a non-smoking room.
Rum för icke-rökare
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
I would like to book a room with ___.
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
... a double bed.
säng för två
...单人床。(... dān rén chuáng.)
... separate beds.
enskilda sängar
…阳台。(…yángtái.)
... a balcony.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
... an adjoining bathroom.
Rummet inkluderar ett privat badrum
...海景。(... hǎijǐng.)
... an ocean view.
Rummet har havsutsikt
...加床。(... jiā chuáng.)
... an extra bed.
Be om ytterligare en säng i rummet
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
Boka ett rum för en specifik tidsperiod
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Do you have any special rooms for handicapped people?
Be om ett rum särskilt anpassat för handikappade
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
Be om ett särskilt rum p.g.a. allergier
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
May I see the room first?
Be om att få se rummet innan du bokar det
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Is breakfast included?
Fråga om frukost är inkluderad i priset
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Are towels/bed linen included?
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Are pets allowed?
Fråga om husdjur är tillåtna
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Do you have a parking garage/lot?
Förhör dig om var du kan parkera din bil
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Do you have safety lockers/a safe?
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse

如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Where can I find room number ___?
Be om anvisning om hur du tar dig till ett visst rum
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
The key for room number___, please!
Be om nyckeln till ditt rum
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Has anyone asked for me?
Fråga om det finns några meddelanden till dig
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Where can I sign up for the excursion?
Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Where can I make a call?
Fråga var den allmänna telefonen finns
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
When is breakfast served?
Fråga om vilken tid frukost serveras
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Please wake me up tomorrow at___.
Be om väckning
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Could you call a taxi, please?
Be om att receptionen ringer efter en taxi
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Can I use the internet here?
Förhör dig om möjligheterna att använda internet
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Would you recommend any good restaurants nearby?
Be om förslag på bra restauranger
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Would you please clean my room?
Be om att rummet städas
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
I don't want the room to be cleaned right now.
Be om att rummet städas senare
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
Be om ytterligare föremål
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned?
Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
I would like to check out, please.
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
We really enjoyed our stay here.
Beröm hotellet medan ni checkar ut

Logi - Klagomål

我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
I would like a different room.
Be om ett annat rum
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
The heating does not work.
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
The air conditioning does not work.
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
The room is very noisy.
Upplys om högt oljud på rummet
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
The room smells bad.
Upplys om att rummet luktar illa
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
I requested a non-smoking room.
Klagomål
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
I requested a room with a view.
Klagomål
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
My key does not work.
Upplys om att din nyckel inte passar
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
The window does not open.
Informera om att det inte går att öppna fönstret
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
The room has not been cleaned.
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
There are mice / rats / bugs in the room.
Klagomål
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
There is no hot water.
Klagomål
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
I did not receive my wake-up call.
Klagomål
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
The bill is overcharged.
Klagomål
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
My neighbour is too loud.
Klagomål