Engelska | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
I need to go to the hospital.
Be om att bli förd till sjukhuset
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I feel sick.
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
I need to see a doctor immediately!
Be om omedelbar medicinsk vård
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Help!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Call an ambulance!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
It hurts here.
Visa var det gör ont
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
I have a rash here.
Visa var det kliar
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
I have a fever.
Upplys om att du har feber
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
I have a cold.
Informera om att du är förkyld
ฉันไอ (Chan I.)
I have a cough.
Informera om att du har hosta
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
I am tired all the time.
Informera om att du har varit trött på sistone
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
I feel dizzy.
Informera om att du känner dig snurrig
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
I don't have any appetite.
Informera om att du inte känner för att äta
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
I can't sleep at night.
Informera om att du har svårt att sova
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
An insect bit me.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
I think it's the heat.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
I think that I have eaten something bad.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
My _[body part]_ hurts.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
I can't move my _[body part]_.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
...หัว...(hua)
... head ...
Kroppsdel
...ส่วนท้อง...(suan tong)
... stomach ...
Kroppsdel
...แขน... (kan)
... arm ...
Kroppsdel
...ขา... (kha)
... leg ...
Kroppsdel
...หน้าอก... (na-aok)
... chest ...
Kroppsdel
...หัวใจ... (hua-jai)
... heart ...
Kroppsdel
...คอ... (kor)
... throat ...
Kroppsdel
...ตา... (ta)
... eye ...
Kroppsdel
...หลัง...(lung)
... back ...
Kroppsdel
...เท้า... (tao)
... foot ...
Kroppsdel
...แขน...(kan)
... hand ...
Kroppsdel
...หู...(hoo)
... ear ...
Kroppsdel
...ลำไส้... (lum sai)
... bowels ...
Kroppsdel
...ฟัน... (fun)
... tooth ...
Kroppsdel
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
I have diabetes.
Informera om din diabetes
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
I have asthma.
Informera om din astma
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
I have a heart condition.
Informera om ditt hjärtbesvär
ฉันท้อง (Chan tong.)
I'm pregnant.
Informera om din graviditet
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
How many times a day should I take this?
Fråga om doseringen av medicinen
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Is it contagious?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Here are my insurance documents.
Visa dina försäkringspapper
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
I don't have health insurance.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
I need a sick note.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
I feel a bit better.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
It has gotten worse.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
It's the same as before.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
I would like to buy some___.
Be om att få köpa en viss produkt
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
painkillers
Medicin
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
Medicin
แอสไพริน (aspirin)
aspirin
Medicin
อินซูลิน (insulin)
insulin
Medicin
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
ointment
Medicin
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
sleeping pills
Medicin
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
sanitary pads
Medicinsk produkt
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
disinfectant
Medicinsk produkt
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
band aids
Medicinsk produkt
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
bandages
Medicinsk produkt
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
birth control pills
Medicinsk produkt
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
condoms
Annan produkt
ครีมกันแดด (cream gun dad)
sun protection
Annan produkt

Hälsa - Allergier

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
I'm allergic to ___.
Informera om dina allergier
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
pollen
Allergi
ขนสัตว์ (kon sud)
animal hair
Djurallergi
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
bee stings/wasp stings
Insektsallergi
ตัวเห็บ (tua heb)
dust mites
Allergi
รา (ra)
mold
Allergi
ยางดิบ (yang dib)
latex
Allergi
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
Medicinallergi
ถั่ว (tua)
nuts/peanuts
Födoämnesallergi
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
sesame seeds/sunflower seeds
Födoämnesallergi
ไข่ (kai)
egg
Födoämnesallergi
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
seafood/fish/shellfish/shrimps
Födoämnesallergi
แป้ง (pang)
flour/wheat
Födoämnesallergi
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
milk/lactose/dairy
Födoämnesallergi
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
gluten
Födoämnesallergi
ถั่วเหลือง (tua leung)
soy
Födoämnesallergi
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
leguminous plants/beans/peas/corn
Födoämnesallergi
เห็ด (hed)
mushrooms
Födoämnesallergi
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruit/kiwi/coconut
Födoämnesallergi
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
ginger/cinnamon/coriander
Födoämnesallergi
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
chives/onions/garlic
Födoämnesallergi
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcohol
Födoämnesallergi