Kinesiska | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

病院に連れて行ってください
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Be om att bli förd till sjukhuset
気持ちが悪い
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
今すぐ医者に診てもらいたい!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Be om omedelbar medicinsk vård
助けて!
救命!(jiùmìng!)
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
救急車を呼んで!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

ここが痛いです
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Visa var det gör ont
ここに発疹があります
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Visa var det kliar
熱があります
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Upplys om att du har feber
風邪を引きました
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informera om att du är förkyld
咳が出ます
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informera om att du har hosta
いつも疲れています
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informera om att du har varit trött på sistone
めまいがします
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informera om att du känner dig snurrig
食欲がありません
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informera om att du inte känner för att äta
お腹がすいていません
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informera om att du har svårt att sova
虫に刺されました
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
暑さが原因だと思います
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
何か変なものを食べたと思います
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
私の_[body part]_ が痛い
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
_[body part]_を動かすことができない
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
...頭...
…头…(…tóu…)
Kroppsdel
...お腹...
…胃…(…wèi…)
Kroppsdel
...腕...
…手臂…(…shǒubì…)
Kroppsdel
...脚...
…腿…(…tuǐ…)
Kroppsdel
...胸...
…胸…(…xiōng…)
Kroppsdel
...心臓...
…心脏…(…xīnzàng…)
Kroppsdel
...喉...
…喉咙…(…hóulóng…)
Kroppsdel
... 目 ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Kroppsdel
... 背 ...
…背…(…bèi…)
Kroppsdel
... 足 ...
…脚…(…jiǎo…)
Kroppsdel
...手...
…手…(…shǒu…)
Kroppsdel
...耳...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Kroppsdel
...便通...
…肠…(…cháng…)
Kroppsdel
...歯...
…牙…(…Yá…)
Kroppsdel
私は糖尿病です
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Informera om din diabetes
私は喘息持ちです
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Informera om din astma
私は心臓病です
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Informera om ditt hjärtbesvär
私は妊娠しています
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Informera om din graviditet
一日に何回飲めばいいですか?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Fråga om doseringen av medicinen
伝染性はありますか?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
これが私の保険書類です
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Visa dina försäkringspapper
私は保険に入っていません
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
病気の診断書が必要です
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
少し気分が良くなりました
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
状態が悪化しました
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
前と同じ状態です
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

___を買いたいです
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Be om att få köpa en viss produkt
痛み止め薬
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicin
ぺニシリン
青霉素(qīngméisù)
Medicin
アスピリン
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicin
インシュリン
胰岛素(yídǎosù)
Medicin
軟膏
软膏(ruǎngāo)
Medicin
睡眠薬
安眠药(ānmiányào)
Medicin
生理用ナプキン
卫生巾(wèishēng jīn)
Medicinsk produkt
殺菌剤
消毒剂(xiāodú jì)
Medicinsk produkt
バンドエイド
创可贴(chuàngkětiē)
Medicinsk produkt
包帯
绷带(bēngdài)
Medicinsk produkt
経口避妊薬
避孕药(bìyùn yào)
Medicinsk produkt
コンドーム
避孕套(bìyùn tào)
Annan produkt
日焼け止め
防晒霜(fángshài shuāng)
Annan produkt

Hälsa - Allergier

私は___にアレルギーがあります
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informera om dina allergier
花粉
花粉(huāfěn)
Allergi
動物の毛
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Djurallergi
ハチ刺され 
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insektsallergi
ダニ
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergi
カビ
霉菌(méijūn)
Allergi
ラテックス
橡浆(xiàng jiāng)
Allergi
ペニシリン
青霉素(qīngméisù)
Medicinallergi
ナッツ/ピーナッツ
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Födoämnesallergi
ゴマ/ヒマワリの種
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Födoämnesallergi
鸡蛋(jīdàn)
Födoämnesallergi
海産食品/魚/貝/えび
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Födoämnesallergi
小麦粉/麦
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Födoämnesallergi
牛乳/乳糖/乳製品
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Födoämnesallergi
グルテン
面筋(miànjīn)
Födoämnesallergi
大豆
大豆(dàdòu)
Födoämnesallergi
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Födoämnesallergi
キノコ
蘑菇(mógū)
Födoämnesallergi
果物/キーウィ/ココナツ
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Födoämnesallergi
生姜/シナモン/コリアンダー
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Födoämnesallergi
チャイブ/タマネギ/ニンニク
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Födoämnesallergi
アルコール
酒精(jiǔjīng)
Födoämnesallergi