Japanska | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

I need to go to the hospital.
病院に連れて行ってください
Be om att bli förd till sjukhuset
I feel sick.
気持ちが悪い
I need to see a doctor immediately!
今すぐ医者に診てもらいたい!
Be om omedelbar medicinsk vård
Help!
助けて!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
Call an ambulance!
救急車を呼んで!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

It hurts here.
ここが痛いです
Visa var det gör ont
I have a rash here.
ここに発疹があります
Visa var det kliar
I have a fever.
熱があります
Upplys om att du har feber
I have a cold.
風邪を引きました
Informera om att du är förkyld
I have a cough.
咳が出ます
Informera om att du har hosta
I am tired all the time.
いつも疲れています
Informera om att du har varit trött på sistone
I feel dizzy.
めまいがします
Informera om att du känner dig snurrig
I don't have any appetite.
食欲がありません
Informera om att du inte känner för att äta
I can't sleep at night.
お腹がすいていません
Informera om att du har svårt att sova
An insect bit me.
虫に刺されました
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
I think it's the heat.
暑さが原因だと思います
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
I think that I have eaten something bad.
何か変なものを食べたと思います
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
My _[body part]_ hurts.
私の_[body part]_ が痛い
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
I can't move my _[body part]_.
_[body part]_を動かすことができない
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
... head ...
...頭...
Kroppsdel
... stomach ...
...お腹...
Kroppsdel
... arm ...
...腕...
Kroppsdel
... leg ...
...脚...
Kroppsdel
... chest ...
...胸...
Kroppsdel
... heart ...
...心臓...
Kroppsdel
... throat ...
...喉...
Kroppsdel
... eye ...
... 目 ...
Kroppsdel
... back ...
... 背 ...
Kroppsdel
... foot ...
... 足 ...
Kroppsdel
... hand ...
...手...
Kroppsdel
... ear ...
...耳...
Kroppsdel
... bowels ...
...便通...
Kroppsdel
... tooth ...
...歯...
Kroppsdel
I have diabetes.
私は糖尿病です
Informera om din diabetes
I have asthma.
私は喘息持ちです
Informera om din astma
I have a heart condition.
私は心臓病です
Informera om ditt hjärtbesvär
I'm pregnant.
私は妊娠しています
Informera om din graviditet
How many times a day should I take this?
一日に何回飲めばいいですか?
Fråga om doseringen av medicinen
Is it contagious?
伝染性はありますか?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
Here are my insurance documents.
これが私の保険書類です
Visa dina försäkringspapper
I don't have health insurance.
私は保険に入っていません
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
I need a sick note.
病気の診断書が必要です
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
I feel a bit better.
少し気分が良くなりました
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
It has gotten worse.
状態が悪化しました
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
It's the same as before.
前と同じ状態です
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

I would like to buy some___.
___を買いたいです
Be om att få köpa en viss produkt
painkillers
痛み止め薬
Medicin
penicillin
ぺニシリン
Medicin
aspirin
アスピリン
Medicin
insulin
インシュリン
Medicin
ointment
軟膏
Medicin
sleeping pills
睡眠薬
Medicin
sanitary pads
生理用ナプキン
Medicinsk produkt
disinfectant
殺菌剤
Medicinsk produkt
band aids
バンドエイド
Medicinsk produkt
bandages
包帯
Medicinsk produkt
birth control pills
経口避妊薬
Medicinsk produkt
condoms
コンドーム
Annan produkt
sun protection
日焼け止め
Annan produkt

Hälsa - Allergier

I'm allergic to ___.
私は___にアレルギーがあります
Informera om dina allergier
pollen
花粉
Allergi
animal hair
動物の毛
Djurallergi
bee stings/wasp stings
ハチ刺され 
Insektsallergi
dust mites
ダニ
Allergi
mold
カビ
Allergi
latex
ラテックス
Allergi
penicillin
ペニシリン
Medicinallergi
nuts/peanuts
ナッツ/ピーナッツ
Födoämnesallergi
sesame seeds/sunflower seeds
ゴマ/ヒマワリの種
Födoämnesallergi
egg
Födoämnesallergi
seafood/fish/shellfish/shrimps
海産食品/魚/貝/えび
Födoämnesallergi
flour/wheat
小麦粉/麦
Födoämnesallergi
milk/lactose/dairy
牛乳/乳糖/乳製品
Födoämnesallergi
gluten
グルテン
Födoämnesallergi
soy
大豆
Födoämnesallergi
leguminous plants/beans/peas/corn
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
Födoämnesallergi
mushrooms
キノコ
Födoämnesallergi
fruit/kiwi/coconut
果物/キーウィ/ココナツ
Födoämnesallergi
ginger/cinnamon/coriander
生姜/シナモン/コリアンダー
Födoämnesallergi
chives/onions/garlic
チャイブ/タマネギ/ニンニク
Födoämnesallergi
alcohol
アルコール
Födoämnesallergi