Italienska | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

I need to go to the hospital.
Devo andare in ospedale.
Be om att bli förd till sjukhuset
I feel sick.
Non mi sento bene.
I need to see a doctor immediately!
Ho bisogno di un dottore subito!
Be om omedelbar medicinsk vård
Help!
Aiuto!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
Call an ambulance!
Chiamate un'ambulanza!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

It hurts here.
Mi fa male qui.
Visa var det gör ont
I have a rash here.
Ho uno sfogo qui.
Visa var det kliar
I have a fever.
Ho la febbre.
Upplys om att du har feber
I have a cold.
Ho il raffreddore.
Informera om att du är förkyld
I have a cough.
Ho la tosse.
Informera om att du har hosta
I am tired all the time.
Sono sempre stanco.
Informera om att du har varit trött på sistone
I feel dizzy.
Mi gira la testa.
Informera om att du känner dig snurrig
I don't have any appetite.
Non ho fame.
Informera om att du inte känner för att äta
I can't sleep at night.
Non riesco a dormire la notte.
Informera om att du har svårt att sova
An insect bit me.
Un insetto mi ha punto.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
I think it's the heat.
Credo che sia il caldo.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
I think that I have eaten something bad.
Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
My _[body part]_ hurts.
Mi fa male il _[parte del corpo]_.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
I can't move my _[body part]_.
Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
... head ...
... testa ...
Kroppsdel
... stomach ...
... pancia ...
Kroppsdel
... arm ...
... braccio ...
Kroppsdel
... leg ...
... gamba...
Kroppsdel
... chest ...
... petto ...
Kroppsdel
... heart ...
... cuore ...
Kroppsdel
... throat ...
... gola ...
Kroppsdel
... eye ...
... occhio ...
Kroppsdel
... back ...
... schiena ...
Kroppsdel
... foot ...
... piede ...
Kroppsdel
... hand ...
... mano ...
Kroppsdel
... ear ...
... orecchio ...
Kroppsdel
... bowels ...
... intestino ...
Kroppsdel
... tooth ...
... dente ...
Kroppsdel
I have diabetes.
Ho il diabete
Informera om din diabetes
I have asthma.
Ho l'asma.
Informera om din astma
I have a heart condition.
Ho problemi di cuore.
Informera om ditt hjärtbesvär
I'm pregnant.
Sono incinta.
Informera om din graviditet
How many times a day should I take this?
Quante volte al giorno devo prenderla?
Fråga om doseringen av medicinen
Is it contagious?
E' contagioso?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere alcolici?
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
Here are my insurance documents.
Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
Visa dina försäkringspapper
I don't have health insurance.
Non ho l'assicurazione sanitaria.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
I need a sick note.
Mi serve un certificato di malattia.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
I feel a bit better.
Mi sento un po' meglio.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
It has gotten worse.
Sto peggiorando.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
It's the same as before.
Non è cambiato nulla.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

I would like to buy some___.
Vorrei comprare dell'____.
Be om att få köpa en viss produkt
painkillers
antidolorifico
Medicin
penicillin
penicillina
Medicin
aspirin
aspirina
Medicin
insulin
insulina
Medicin
ointment
unguento
Medicin
sleeping pills
sonnifero
Medicin
sanitary pads
assorbenti
Medicinsk produkt
disinfectant
disinfettante
Medicinsk produkt
band aids
cerotti
Medicinsk produkt
bandages
bende
Medicinsk produkt
birth control pills
pillola anti-concezionale
Medicinsk produkt
condoms
preservativi
Annan produkt
sun protection
crema solare
Annan produkt

Hälsa - Allergier

I'm allergic to ___.
Sono allergico a ____.
Informera om dina allergier
pollen
polline
Allergi
animal hair
pelo di animali
Djurallergi
bee stings/wasp stings
punture d'ape/punture di vespa
Insektsallergi
dust mites
acari della polvere
Allergi
mold
muffa
Allergi
latex
lattice
Allergi
penicillin
penicillina
Medicinallergi
nuts/peanuts
noci/arachidi
Födoämnesallergi
sesame seeds/sunflower seeds
sesamo/semi di girasole
Födoämnesallergi
egg
uova
Födoämnesallergi
seafood/fish/shellfish/shrimps
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Födoämnesallergi
flour/wheat
farina/frumento
Födoämnesallergi
milk/lactose/dairy
latte/lattosio/latticini
Födoämnesallergi
gluten
glutine
Födoämnesallergi
soy
soia
Födoämnesallergi
leguminous plants/beans/peas/corn
leguminose/fagioli/piselli/mais
Födoämnesallergi
mushrooms
funghi
Födoämnesallergi
fruit/kiwi/coconut
frutta/kiwi/cocco
Födoämnesallergi
ginger/cinnamon/coriander
zenzero/cannella/coriandolo
Födoämnesallergi
chives/onions/garlic
erba cipollina/cipolle/aglio
Födoämnesallergi
alcohol
alcol
Födoämnesallergi