Kinesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Fråga om hjälp
Bạn có nói được tiếng Anh không?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Fråga om en person talar engelska
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Fråga om en person talar ett visst språk
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
Tôi không hiểu.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

Xin chào!
您好!(nín hǎo!)
Standardhälsning
Chào bạn!
你好!(nǐ hǎo!)
Informell hälsning
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Hälsning som används på morgonen
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Hälsning som används på kvällen
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
晚安!(wǎn'ān!)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
Bạn có khỏe không?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Artigt småprat om den andra personens hälsa
Tôi khỏe, còn bạn?
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Artigt svar på 'Hur mår du?'
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
För att fråga efter den andra personens namn
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Berätta ditt namn för någon
Bạn đến từ đâu?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fråga om någons härkomst
Tôi đến từ ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Svara med din härkomst
Bạn bao nhiêu tuổi?
您多大了?(nín duōdàle?)
Fråga om någons ålder
Tôi ___ tuổi.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Svara med din ålder
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
是(shì)
Jakande svar
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
不是(bùshì)
Nekande svar
Làm ơn
请(qǐng)
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
Của bạn đây / Đây
给你!(gěi nǐ!)
Används när man ger något till någon
Cảm ơn (bạn).
谢谢。(xièxiè.)
Tacka någon
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Starkare än ett vanligt tack
Không có gì (đâu).
不客气。(bù kèqì.)
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
Tôi xin lỗi.
对不起。(duìbùqǐ.)
Be om förlåtelse för någonting
(Làm ơn) cho hỏi.
打扰了。(dǎrǎole.)
Få någons uppmärksamhet
Không sao (đâu).
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Không có gì.
没关系。(méiguānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Coi chừng! / Cẩn thận!
当心!(dāngxīn!)
Varna någon om en fara
Tôi đói.
我饿了。(wǒ è le.)
Används då du är hungrig
Tôi khát (nước).
我渴了。(wǒ kě le.)
Används då du är törstig
Tôi mệt.
我累了。(wǒ lèi le.)
Används då du känner dig trött
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
我病了。(wǒ bìng le.)
Används då du känner dig spyfärdig
Tôi không biết.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du vet inte svaret på en fråga
Rất vui được gặp bạn.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
Tạm biệt / Chào bạn!
再见!(zàijiàn!)
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ta reda på vem som är ansvarig
Thật không thể chấp nhận được!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Starkt uttrycka ditt missnöje
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Begära en återbetalning
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

Đồ ăn như dở hơi!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
Đồ uống như dở hơi!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
Chỗ này / Quán này như cứt!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
Dịch vụ dở ẹc!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
Giá gì mà cắt cổ!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Klaga ohyfsat över ett högt pris
Vớ vẩn!
扯淡!(chědàn!)
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
Đồ ngu!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
Biến đi! / Cút đi!
滚开!(gǔn kāi!)
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang