Kinesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Fråga om hjälp
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Fråga om en person talar engelska
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Fråga om en person talar ett visst språk
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

สวัสดี! (Sawad-dee!)
您好!(nín hǎo!)
Standardhälsning
ว่าไง! (Wa-ngai!)
你好!(nǐ hǎo!)
Informell hälsning
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Hälsning som används på morgonen
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Hälsning som används på kvällen
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
晚安!(wǎn'ān!)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
您好吗?(nín hǎo ma?)
Artigt småprat om den andra personens hälsa
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Artigt svar på 'Hur mår du?'
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
För att fråga efter den andra personens namn
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Berätta ditt namn för någon
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fråga om någons härkomst
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Svara med din härkomst
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
您多大了?(nín duōdàle?)
Fråga om någons ålder
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Svara med din ålder
ใช่ (Chai)
是(shì)
Jakande svar
ไม่ (Mai)
不是(bùshì)
Nekande svar
กรุณา (Ka ru na)
请(qǐng)
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
给你!(gěi nǐ!)
Används när man ger något till någon
ขอบคุณ (Khob khun)
谢谢。(xièxiè.)
Tacka någon
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Starkare än ett vanligt tack
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
不客气。(bù kèqì.)
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
对不起。(duìbùqǐ.)
Be om förlåtelse för någonting
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
打扰了。(dǎrǎole.)
Få någons uppmärksamhet
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
没关系。(méiguānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
ระวังนะ! (Ra wang na!)
当心!(dāngxīn!)
Varna någon om en fara
ฉันหิว (Chan hiw.)
我饿了。(wǒ è le.)
Används då du är hungrig
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
我渴了。(wǒ kě le.)
Används då du är törstig
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
我累了。(wǒ lèi le.)
Används då du känner dig trött
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
我病了。(wǒ bìng le.)
Används då du känner dig spyfärdig
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du vet inte svaret på en fråga
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
ลาก่อน! (La korn! )
再见!(zàijiàn!)
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ta reda på vem som är ansvarig
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Starkt uttrycka ditt missnöje
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Begära en återbetalning
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Klaga ohyfsat över ett högt pris
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
扯淡!(chědàn!)
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
滚开!(gǔn kāi!)
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang