Kinesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

Kan du vara snäll och hjälpa mig?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Fråga om hjälp
Talar du engelska?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Fråga om en person talar engelska
Talar du _[språk]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Fråga om en person talar ett visst språk
Jag talar inte _[språk]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
Jag förstår inte.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

Hej!
您好!(nín hǎo!)
Standardhälsning
Hallå!
你好!(nǐ hǎo!)
Informell hälsning
God morgon!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Hälsning som används på morgonen
God kväll!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Hälsning som används på kvällen
God natt!
晚安!(wǎn'ān!)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
Hur mår du?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Artigt småprat om den andra personens hälsa
Bra, tack.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Artigt svar på 'Hur mår du?'
Vad heter du?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
För att fråga efter den andra personens namn
Jag heter ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Berätta ditt namn för någon
Var kommer du ifrån?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fråga om någons härkomst
Jag kommer från___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Svara med din härkomst
Hur gammal är du?
您多大了?(nín duōdàle?)
Fråga om någons ålder
Jag är___år gammal.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Svara med din ålder
Ja
是(shì)
Jakande svar
Nej
不是(bùshì)
Nekande svar
Tack
请(qǐng)
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
Varsågod!
给你!(gěi nǐ!)
Används när man ger något till någon
Tack.
谢谢。(xièxiè.)
Tacka någon
Tack så mycket.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Starkare än ett vanligt tack
Ingen orsak.
不客气。(bù kèqì.)
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
Förlåt mig.
对不起。(duìbùqǐ.)
Be om förlåtelse för någonting
Ursäkta mig.
打扰了。(dǎrǎole.)
Få någons uppmärksamhet
Det är ok.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Inga problem.
没关系。(méiguānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Se upp!
当心!(dāngxīn!)
Varna någon om en fara
Jag är hungrig.
我饿了。(wǒ è le.)
Används då du är hungrig
Jag är törstig.
我渴了。(wǒ kě le.)
Används då du är törstig
Jag är trött.
我累了。(wǒ lèi le.)
Används då du känner dig trött
Jag mår illa.
我病了。(wǒ bìng le.)
Används då du känner dig spyfärdig
Jag vet inte.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du vet inte svaret på en fråga
Det var trevligt att träffas.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
Hej då!
再见!(zàijiàn!)
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

Jag skulle vilja framföra ett klagomål.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
Vem är den ansvarige/a här?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ta reda på vem som är ansvarig
Det här är fullkomligt oacceptabelt!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Starkt uttrycka ditt missnöje
Jag vill ha mina pengar tillbaka!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Begära en återbetalning
Vi har väntat i över en timma.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

Den här maten smakar skit!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
Den här drinken smakar piss!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
Det här stället är en håla!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
Den här bilen är ett vrak!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
Den här servicen suger!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
Det här är rena rama stölden!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Klaga ohyfsat över ett högt pris
Det där är rena skitsnacket!
扯淡!(chědàn!)
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
Du är en jubelidiot!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
Du vet ju inte ett smack!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
Dra åt helvete!
滚开!(gǔn kāi!)
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
Vi kan göra upp om det här utanför!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang