Kinesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

¿Podría ayudarme?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Fråga om hjälp
¿Habla inglés?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Fråga om en person talar engelska
¿Habla_[idioma]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Fråga om en person talar ett visst språk
No hablo_[idioma]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
No entiendo.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

¡Hola!
您好!(nín hǎo!)
Standardhälsning
¡Hola!
你好!(nǐ hǎo!)
Informell hälsning
¡Buenos días!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Hälsning som används på morgonen
¡Buenas tardes!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Hälsning som används på kvällen
¡Buenas noches!
晚安!(wǎn'ān!)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
¿Cómo estás?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Artigt småprat om den andra personens hälsa
Bien, gracias.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Artigt svar på 'Hur mår du?'
¿Cómo te llamas?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
För att fråga efter den andra personens namn
Me llamo ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Berätta ditt namn för någon
¿De qué país vienes?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fråga om någons härkomst
Soy de ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Svara med din härkomst
¿Cuántos años tienes?
您多大了?(nín duōdàle?)
Fråga om någons ålder
Tengo ___ años.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Svara med din ålder
Sí.
是(shì)
Jakande svar
No
不是(bùshì)
Nekande svar
Por favor
请(qǐng)
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
¡Aquí tienes!
给你!(gěi nǐ!)
Används när man ger något till någon
Gracias
谢谢。(xièxiè.)
Tacka någon
Muchas gracias.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Starkare än ett vanligt tack
De nada
不客气。(bù kèqì.)
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
Lo siento.
对不起。(duìbùqǐ.)
Be om förlåtelse för någonting
Disculpe.
打扰了。(dǎrǎole.)
Få någons uppmärksamhet
Está bien.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
No hay problema.
没关系。(méiguānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
¡Cuidado!
当心!(dāngxīn!)
Varna någon om en fara
Tengo hambre.
我饿了。(wǒ è le.)
Används då du är hungrig
Tengo sed.
我渴了。(wǒ kě le.)
Används då du är törstig
Estoy cansado/a.
我累了。(wǒ lèi le.)
Används då du känner dig trött
Estoy enfermo/a.
我病了。(wǒ bìng le.)
Används då du känner dig spyfärdig
No sé.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du vet inte svaret på en fråga
Fue un placer conocerte.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
¡Adiós!
再见!(zàijiàn!)
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

Me gustaría realizar una queja.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
¿Quién es el encargado?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ta reda på vem som är ansvarig
Esto es totalmente inaceptable.
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Starkt uttrycka ditt missnöje
¡Quiero mi dinero de vuelta!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Begära en återbetalning
Hemos estado esperando por más de una hora.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

¡Ésta comida sabe a mierda!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
¡Ésta bebida está asquerosa!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
¡Éste lugar es horrible!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
¡Éste coche es una porquería!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
¡El servicio apesta!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
¡Esto es un robo total!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Klaga ohyfsat över ett högt pris
¡Eso es una estupidez!
扯淡!(chědàn!)
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
¡Eres un idiota!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
¡No sabes una mierda!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
¡Vete a la mierda!
滚开!(gǔn kāi!)
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
¡Arreglemos esto afuera!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang