Kinesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

Kunt u me alstublieft helpen?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Fråga om hjälp
Spreekt u Engels?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Fråga om en person talar engelska
Spreekt u _[taal]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Fråga om en person talar ett visst språk
Ik spreek geen _[taal]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
Dat begrijp ik niet.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

Hallo!
您好!(nín hǎo!)
Standardhälsning
Hoi!
你好!(nǐ hǎo!)
Informell hälsning
Goeiemorgen!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Hälsning som används på morgonen
Goeienavond!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Hälsning som används på kvällen
Goedenacht!
晚安!(wǎn'ān!)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
Hoe gaat het?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Artigt småprat om den andra personens hälsa
Goed, bedankt.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Artigt svar på 'Hur mår du?'
Hoe heet je?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
För att fråga efter den andra personens namn
Mijn naam is___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Berätta ditt namn för någon
Waar kom je vandaan?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fråga om någons härkomst
Ik kom uit___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Svara med din härkomst
Hoe oud ben je?
您多大了?(nín duōdàle?)
Fråga om någons ålder
Ik ben___.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Svara med din ålder
Ja
是(shì)
Jakande svar
Nee
不是(bùshì)
Nekande svar
Alstublieft
请(qǐng)
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
Alsjeblieft!
给你!(gěi nǐ!)
Används när man ger något till någon
Dankjewel.
谢谢。(xièxiè.)
Tacka någon
Heel erg bedankt.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Starkare än ett vanligt tack
Graag gedaan.
不客气。(bù kèqì.)
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
Het spijt me.
对不起。(duìbùqǐ.)
Be om förlåtelse för någonting
Pardon.
打扰了。(dǎrǎole.)
Få någons uppmärksamhet
Het is al goed.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Geen probleem.
没关系。(méiguānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Kijk uit!
当心!(dāngxīn!)
Varna någon om en fara
Ik heb honger.
我饿了。(wǒ è le.)
Används då du är hungrig
Ik heb dorst.
我渴了。(wǒ kě le.)
Används då du är törstig
Ik ben moe.
我累了。(wǒ lèi le.)
Används då du känner dig trött
Ik ben ziek.
我病了。(wǒ bìng le.)
Används då du känner dig spyfärdig
Ik weet het niet.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du vet inte svaret på en fråga
Leuk om je te ontmoeten.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
Tot ziens!
再见!(zàijiàn!)
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

Ik wil graag een klacht indienen.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
Wie is er hier verantwoordelijk?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ta reda på vem som är ansvarig
Dit is echt onacceptabel.
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Starkt uttrycka ditt missnöje
Ik wil mijn geld terug!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Begära en återbetalning
We wachten al meer dan een uur.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

Dit eten smaakt goor!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
Dit drinken smaakt als pis!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
Dit is een schijtplek!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
Deze auto is een berg schroot!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
De bediening is verschrikkelijk!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
Dit is echt afzetterij!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Klaga ohyfsat över ett högt pris
Dat is gelul!
扯淡!(chědàn!)
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
Je bent een stomme idioot!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
Je begrijpt er geen drol van!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
Lazer op!
滚开!(gǔn kāi!)
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
Laten we dit buiten regelen!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang