Japanska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
助けていただけますか?
Fråga om hjälp
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
英語を話せますか?
Fråga om en person talar engelska
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
_を話せますか?
Fråga om en person talar ett visst språk
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
_を私は話せません
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
分かりません
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

您好!(nín hǎo!)
こんにちは
Standardhälsning
你好!(nǐ hǎo!)
やぁ!
Informell hälsning
早上好!(zǎoshang hǎo!)
おはようございます!
Hälsning som används på morgonen
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
こんばんは!
Hälsning som används på kvällen
晚安!(wǎn'ān!)
おやすみなさい!
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
您好吗?(nín hǎo ma?)
お元気ですか?
Artigt småprat om den andra personens hälsa
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
元気です
Artigt svar på 'Hur mår du?'
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
お名前はなんですか?
För att fråga efter den andra personens namn
我叫___。(wǒ jiào ___.)
私の名前は_です
Berätta ditt namn för någon
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
どこから来ましたか?
Fråga om någons härkomst
我来自___。(wǒ láizì ___.)
_から来ました
Svara med din härkomst
您多大了?(nín duōdàle?)
おいくつですか?
Fråga om någons ålder
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
_歳です
Svara med din ålder
是(shì)
はい
Jakande svar
不是(bùshì)
いいえ
Nekande svar
请(qǐng)
お願いします
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
给你!(gěi nǐ!)
はい、どうぞ!
Används när man ger något till någon
谢谢。(xièxiè.)
ありがとうございます
Tacka någon
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
どうもありがとうございます
Starkare än ett vanligt tack
不客气。(bù kèqì.)
どういたしまして
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
对不起。(duìbùqǐ.)
ごめんなさい
Be om förlåtelse för någonting
打扰了。(dǎrǎole.)
すみません
Få någons uppmärksamhet
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
大丈夫です
Svar på en ursäkt som du godtar
没关系。(méiguānxì.)
問題ないです
Svar på en ursäkt som du godtar
当心!(dāngxīn!)
気をつけて!
Varna någon om en fara
我饿了。(wǒ è le.)
お腹がすきました
Används då du är hungrig
我渴了。(wǒ kě le.)
喉が渇きました
Används då du är törstig
我累了。(wǒ lèi le.)
疲れました
Används då du känner dig trött
我病了。(wǒ bìng le.)
風邪を引きました
Används då du känner dig spyfärdig
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
分かりません
Du vet inte svaret på en fråga
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
あなたに会えてよかったです
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
再见!(zàijiàn!)
さようなら!
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
クレームを言いたいと思います
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
責任者はどなたですか?
Ta reda på vem som är ansvarig
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
これは非常に受け入れ難いことだ!
Starkt uttrycka ditt missnöje
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
お金を返してくれ!
Begära en återbetalning
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
1時間以上私たちは待っています
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
この食べ物はとてもまずい!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
この飲み物は小便の味がする!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
この場所は糞だ!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
この車は倒壊寸前だ!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
このサービスは最低だ!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
これは完全なぼったくりだ!
Klaga ohyfsat över ett högt pris
扯淡!(chědàn!)
これはでたらめだ!
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
お前は馬鹿な奴だ!
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
お前は何も知らない!
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
滚开!(gǔn kāi!)
うせろ!
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
外でケリつけようぜ!
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang