Kinesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

助けていただけますか?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Fråga om hjälp
英語を話せますか?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Fråga om en person talar engelska
_を話せますか?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Fråga om en person talar ett visst språk
_を私は話せません
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
分かりません
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

こんにちは
您好!(nín hǎo!)
Standardhälsning
やぁ!
你好!(nǐ hǎo!)
Informell hälsning
おはようございます!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Hälsning som används på morgonen
こんばんは!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Hälsning som används på kvällen
おやすみなさい!
晚安!(wǎn'ān!)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
お元気ですか?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Artigt småprat om den andra personens hälsa
元気です
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Artigt svar på 'Hur mår du?'
お名前はなんですか?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
För att fråga efter den andra personens namn
私の名前は_です
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Berätta ditt namn för någon
どこから来ましたか?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fråga om någons härkomst
_から来ました
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Svara med din härkomst
おいくつですか?
您多大了?(nín duōdàle?)
Fråga om någons ålder
_歳です
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Svara med din ålder
はい
是(shì)
Jakande svar
いいえ
不是(bùshì)
Nekande svar
お願いします
请(qǐng)
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
はい、どうぞ!
给你!(gěi nǐ!)
Används när man ger något till någon
ありがとうございます
谢谢。(xièxiè.)
Tacka någon
どうもありがとうございます
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Starkare än ett vanligt tack
どういたしまして
不客气。(bù kèqì.)
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
ごめんなさい
对不起。(duìbùqǐ.)
Be om förlåtelse för någonting
すみません
打扰了。(dǎrǎole.)
Få någons uppmärksamhet
大丈夫です
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
問題ないです
没关系。(méiguānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
気をつけて!
当心!(dāngxīn!)
Varna någon om en fara
お腹がすきました
我饿了。(wǒ è le.)
Används då du är hungrig
喉が渇きました
我渴了。(wǒ kě le.)
Används då du är törstig
疲れました
我累了。(wǒ lèi le.)
Används då du känner dig trött
風邪を引きました
我病了。(wǒ bìng le.)
Används då du känner dig spyfärdig
分かりません
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du vet inte svaret på en fråga
あなたに会えてよかったです
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
さようなら!
再见!(zàijiàn!)
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

クレームを言いたいと思います
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
責任者はどなたですか?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ta reda på vem som är ansvarig
これは非常に受け入れ難いことだ!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Starkt uttrycka ditt missnöje
お金を返してくれ!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Begära en återbetalning
1時間以上私たちは待っています
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

この食べ物はとてもまずい!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
この飲み物は小便の味がする!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
この場所は糞だ!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
この車は倒壊寸前だ!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
このサービスは最低だ!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
これは完全なぼったくりだ!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Klaga ohyfsat över ett högt pris
これはでたらめだ!
扯淡!(chědàn!)
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
お前は馬鹿な奴だ!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
お前は何も知らない!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
うせろ!
滚开!(gǔn kāi!)
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
外でケリつけようぜ!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang