Kinesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Fråga om hjälp
Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?)
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Fråga om en person talar engelska
Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?)
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Fråga om en person talar ett visst språk
Δεν μιλώ _[γλώσσα]_. (Den miló _[glóssa]_.)
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
Δεν καταλαβαίνω. (Den katalabéno.)
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

Γεια σου! (Ya su!)
您好!(nín hǎo!)
Standardhälsning
Γεια! (Ya!)
你好!(nǐ hǎo!)
Informell hälsning
Καλημέρα! (Kaliméra)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Hälsning som används på morgonen
Καλησπέρα! (Kalispéra!)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Hälsning som används på kvällen
Καληνύχτα! (Kaliníhta!)
晚安!(wǎn'ān!)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
Τι κάνεις; (Ti kánis?)
您好吗?(nín hǎo ma?)
Artigt småprat om den andra personens hälsa
Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.)
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Artigt svar på 'Hur mår du?'
Πώς σε λένε; (Pos se léne?)
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
För att fråga efter den andra personens namn
Το όνομα μου είναι ___. (To ónoma mu íne ___.)
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Berätta ditt namn för någon
Από που είσαι; (Apó pu íse?)
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fråga om någons härkomst
Είμαι από ___. (Íme apó ___.)
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Svara med din härkomst
Πόσων χρονών είσαι; (Póson hronón íse?)
您多大了?(nín duōdàle?)
Fråga om någons ålder
Είμαι ___ χρονών. (Íme ___ hronón.)
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Svara med din ålder
Ναι (Ne)
是(shì)
Jakande svar
Όχι (Óchi)
不是(bùshì)
Nekande svar
Παρακαλώ (Parakaló)
请(qǐng)
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
Ορίστε! (Oríste!)
给你!(gěi nǐ!)
Används när man ger något till någon
Ευχαριστώ. (Efharistó.)
谢谢。(xièxiè.)
Tacka någon
Ευχαριστώ πολύ. (Efharistó polí.)
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Starkare än ett vanligt tack
Παρακαλώ. (Parakaló.)
不客气。(bù kèqì.)
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
Συγνώμη. (Signómi.)
对不起。(duìbùqǐ.)
Be om förlåtelse för någonting
Με συγχωρείτε. (Me sighoríte.)
打扰了。(dǎrǎole.)
Få någons uppmärksamhet
Δεν είναι τίποτα. (Den íne típota.)
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Κανένα πρόβλημα. (Kanéna próvlima.)
没关系。(méiguānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Προσοχή! (Prosohí!)
当心!(dāngxīn!)
Varna någon om en fara
Πεινώ. (Pinó.)
我饿了。(wǒ è le.)
Används då du är hungrig
Διψώ. (Dipsó.)
我渴了。(wǒ kě le.)
Används då du är törstig
Είμαι κουρασμένος/η. (Íme kurasménos/i.)
我累了。(wǒ lèi le.)
Används då du känner dig trött
Είμαι άρρωστος/η. (Íme árostos/i.)
我病了。(wǒ bìng le.)
Används då du känner dig spyfärdig
Δεν ξέρω. (Den xéro.)
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du vet inte svaret på en fråga
Χάρηκα για την γνωριμία. (Xárika ya tin gnorimía.)
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
Αντίο! (Adío!)
再见!(zàijiàn!)
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο. (Tha íthela na káno éna parápono.)
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; (Pios íne o ipéfthinos edó?)
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ta reda på vem som är ansvarig
Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο! (Aftó íne apolítos aparádekto!)
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Starkt uttrycka ditt missnöje
Θέλω τα λεφτά μου πίσω! (Thélo ta leftá mu píso!)
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Begära en återbetalning
Περιμένουμε εδώ και μια ώρα. (Periménume edó ke mia óra.)
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

Αυτό το φαγητό είναι χάλια! (Avtó to fagitó íne hália!)
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
Αυτό το ποτό είναι χάλια! (Avtó to potó íne hália!)
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
Αυτό το μέρος είναι χάλια! (Avtó to meros íne hália!)
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
Αυτό το αυτοκίνητο είναι χάλια! (Avtó to aftokínito íne hália!)
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
Η εξυπηρέτηση είναι χάλια! (I exipirétisi íne háya!)
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
Είναι απόλυτη κλεψιά! (Íne apóliti klepsiá)
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Klaga ohyfsat över ett högt pris
Τι μαλακίες είναι αυτές! (Ti malakíes íne aftés!)
扯淡!(chědàn!)
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
Είσαι ένας βλάκας ηλίθιος! (Íse énas vlákas ilíthios!)
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
Δεν καταλαβαίνεις θεό! (Den katalavénis theó!)
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
Άντε χάσου! (Ánte hasou!)
滚开!(gǔn kāi!)
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
Για έλα να το κανονίσουμε έξω! (Ya éla na to kanonísume éxo!)
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang