Vietnamesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
Fråga om hjälp
Parlez-vous anglais ?
Bạn có nói được tiếng Anh không?
Fråga om en person talar engelska
Parlez-vous _[langue]_ ?
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
Fråga om en person talar ett visst språk
Je ne parle pas _[langue]_.
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
Je ne comprends pas.
Tôi không hiểu.
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

Bonjour !
Xin chào!
Standardhälsning
Salut !
Chào bạn!
Informell hälsning
Bonjour !
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Hälsning som används på morgonen
Bonsoir !
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Hälsning som används på kvällen
Bonne nuit !
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
Comment vas-tu ?
Bạn có khỏe không?
Artigt småprat om den andra personens hälsa
Bien, merci.
Tôi khỏe, còn bạn?
Artigt svar på 'Hur mår du?'
Comment t'appelles-tu ?
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
För att fråga efter den andra personens namn
Je m'appelle ___.
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
Berätta ditt namn för någon
D'où viens-tu ?
Bạn đến từ đâu?
Fråga om någons härkomst
Je viens de ___.
Tôi đến từ ___.
Svara med din härkomst
Quel âge as-tu ?
Bạn bao nhiêu tuổi?
Fråga om någons ålder
J'ai __ ans.
Tôi ___ tuổi.
Svara med din ålder
Oui
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
Jakande svar
Non
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
Nekande svar
S'il vous plaît
Làm ơn
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
Et voilà !
Của bạn đây / Đây
Används när man ger något till någon
Merci.
Cảm ơn (bạn).
Tacka någon
Merci beaucoup.
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
Starkare än ett vanligt tack
Je t'en prie.
Không có gì (đâu).
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
Je suis désolé(e).
Tôi xin lỗi.
Be om förlåtelse för någonting
Excusez-moi.
(Làm ơn) cho hỏi.
Få någons uppmärksamhet
Cela ne fait rien.
Không sao (đâu).
Svar på en ursäkt som du godtar
Il n'y a pas de mal.
Không có gì.
Svar på en ursäkt som du godtar
Attention !
Coi chừng! / Cẩn thận!
Varna någon om en fara
J'ai faim.
Tôi đói.
Används då du är hungrig
J'ai soif.
Tôi khát (nước).
Används då du är törstig
Je suis fatigué(e).
Tôi mệt.
Används då du känner dig trött
Je suis malade.
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
Används då du känner dig spyfärdig
Je ne sais pas.
Tôi không biết.
Du vet inte svaret på en fråga
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
Rất vui được gặp bạn.
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
Au revoir !
Tạm biệt / Chào bạn!
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

Je voudrais faire une réclamation.
Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
Qui est le responsable ici ?
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
Ta reda på vem som är ansvarig
C'est absolument inacceptable !
Thật không thể chấp nhận được!
Starkt uttrycka ditt missnöje
J'exige un remboursement !
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
Begära en återbetalning
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

La nourriture est infecte !
Đồ ăn như dở hơi!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
Cette boisson est imbuvable !
Đồ uống như dở hơi!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
C'est pourri ici !
Chỗ này / Quán này như cứt!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
Cette voiture est une épave !
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
Le service est inadmissible !
Dịch vụ dở ẹc!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
C'est une grosse arnaque !
Giá gì mà cắt cổ!
Klaga ohyfsat över ett högt pris
C'est des conneries !
Vớ vẩn!
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
Crétin fini !
Đồ ngu!
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
Allez vous faire voir !
Biến đi! / Cút đi!
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
On va régler ça dehors !
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang